Arhiiv

 2011 aasta uudised:

Lingile klikkides avaneb Teatmik ettevõtjale, mis on koostatud eesmärgiga aidata ettevõttel eurot kasutusele võtta, andes ülevaate küsimustest, millega eurole üleminekul arvestada. Rohkem üksikasjalikumat infot leiab veebilehelt euro.eesti.ee. Ühtlasi on seal eurole ülemineku plaan ja palju muud sellekohast teavet.  (Allikas:euro.eesti.ee)
Üldine põhimõte on, et valuutakursside ümberarvestamisest ja ümardamisest tekkinud väheolulisi vahesid võib arvestada ja aruannetes kajastada lihtsustatud viisil. Aktsia- või osakapitali suurendamise või vähendamise korral kajastatakse tekkinud vahe kirjel „Eelmiste perioodide jaotamata kasum”.  (Allikas: euro.eesti.ee).
Muudatused raamatupidamises, üldised küsimused ja mõisted seoses eurole üleminekuga, kajastamine raamatupidamises jne.  (Allikas: Euroveeb euro.eesti.ee).
Raamatupidamisteenuste osutajaid tuleks hakata atesteerima, sest praegusel ajal võib kergesti juhtuda, et teenuse otsija satub parimat hinda valides raamatupidaja peale, kes küll liidab, lahutab ja korrutab, aga ei jaga...  (Allikas: www.raamatupidaja.ee)
Mida teenusepakkuja valikul silmas pidada ja millele tähelepanu pöörata.
(Allikas: www.raamatupidaja.ee)